Wat is Debattle?

Wat is Debattle?

Debattle is een project dat in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, op maat van jongeren en in het bijzonder jeugdraden. Debattle informeert (nuttige info), faciliteert (tools) en activeert (Debattleweekend) jeugdraden zodat hun slagkracht vergroot en hun stem een plaats krijgt in de nieuwe beleidsplannen.

Méér dan een jaar ondersteuning
Debattle neemt jeugdraden een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen mee op sleeptouw en gidst hen door 6 inhoudelijke missies die je stap voor stap voorbereiden op de 2 climaxen (impactmomenten) van het project:
Debattle I en II
Het Debattleweekend (of Debattle I) op 27, 28 en 29 september 2024 daagt alle Vlaamse en Brusselse jeugdraden uit om een ‘Debattle’ of jongerendebat te organiseren met hun lokale politici. Dat weekend worden de noden, behoeften, ideeën en wensen van kinderen en jongeren op tafel gelegd en besproken.

Wanneer de besturen aan de opmaak van het nieuw meerjarenplan beginnen, roept Debattle alle jeugdraden op om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met het verkozen bestuur. Dat debatmoment (of Debattle II) is cruciaal om alle aanbevelingen vanuit de jeugdraad opnieuw te bespreken zodat deze een plek krijgen in het nieuwe meerjarenplan.
Doe mee en maak van jouw gemeente een zalige plek waar kinderen en jongeren graag wonen. Stand up and speak out!
Schrijf je in op onze Debattle nieuwsbrief

Debattle heeft 2 nieuwsbrieven: een Whatsapp en Email nieuwsbrief. Via Whatsapp brengen we je op de hoogte van nieuwe tools, nuttige info of prijzen die te winnen zijn via korte newsflashes. De Email nieuwsbrief is meer uitgebreid, kondigt nieuwe missies aan en brengt jeugdraden in beeld die deelnemen aan Debattle.

Scan deze QR-code en schrijf je in!