Meerderheid, coalitie en oppositie

Na de verkiezingen… Stemkampioen takes the lead!

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden op basis van de uitslag de ZETELS verdeeld onder de verschillendepartijen of lijsten. Indien één partij meer dan de helft van de zetels heeft binnengehaald, kan deze alleen besturen. Het college van burgemeester en schepenen bestaat dan uit verkozenen van deze partij. Maar vaak lukt het één partij niet om de meerderheid te halen. Dan zullen twee, drie of zelfs meer partijen samen een MEERDERHEID of coalitie vormen. Deze meerderheid zal ook de burgemeester en de schepenen leveren voor het college. De andere leden van de gemeenteraad vormen dan de OPPOSITIE.

De manier om de meederheid te vormen is veranderd sinds de vorige verkiezingen. Voor de stemkampioen van de grootste lijst is er een tijdelijk exclusief initiatiefrecht om een meerderheidscoalitie te vormen. Dat wil zeggen dat de stemkampioen eerst mag proberen om een meederheid te vormen met de partijen (of lijsten) naar zijn/haar  voorkeur.
Na de verkiezingen… Stemkampioen takes the lead!
Eerste werkdag is in december
De nieuwe gemeenteraad wordt in begin december al geïnstalleerd. Dit is een maand vroeger dan bij de vorige verkiezingen. Dat wil zeggen dat de nieuwe ploeg dus sneller in actie treedt. 
Bestuursakkoord
De meerderheid of de COALITIE zal in de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de installatievergadering van de gemeenteraad een bestuursakkoord opmaken. Hierin zetten ze samen op een rij wat ze de komende jaren willen realiseren in jouw stad of gemeente. Gedurende de zes jaar zullen beslissingen in de gemeenteraad zo goed als altijd door de meerderheidspartijen goedgekeurd worden. Indien één of meerdere oppositiepartijen het eens zijn met de voorstellen, zullen ze deze misschien mee goedkeuren. Maar heel vaak wordt er ‘meerderheid tegen oppositie’ gestemd. Heel uitzonderlijk gebeurt het dat er binnen de meerderheid geen consensus bestaat over een dossier en dat één van de meerderheidspartijen de steun zoekt van een oppositiepartij om het toch goed te keuren. In dat geval spreken we van een wisselmeerderheid.
Schrijf je in op onze Debattle nieuwsbrief

Debattle heeft 2 nieuwsbrieven: een Whatsapp en Email nieuwsbrief. Via Whatsapp brengen we je op de hoogte van nieuwe tools, nuttige info of prijzen die te winnen zijn via korte newsflashes. De Email nieuwsbrief is meer uitgebreid, kondigt nieuwe missies aan en brengt jeugdraden in beeld die deelnemen aan Debattle.

Scan deze QR-code en schrijf je in!