Hoe werkt een college van burgemeester en schepenen?

Wat is het?

Het besturen van de stad of gemeente is de taak van het college van burgemeester en schepenen. Als de gemeenteraad het parlement van je stad of gemeente is, dan is het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN de regering. Het college bereidt beslissingen voor, die dan definitief door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Hierdoor is het college van burgemeester en schepen de uitvoerende macht.
Wat is het?
Uit hoeveel leden bestaat het college?
Het college bestaat ten minste uit de burgemeester en 2 schepenen.
Het aantal schepenen varieert naargelang het aantal inwoners van de gemeente. Kleine gemeenten met minder dan 1000 inwoners hebben maximaal twee schepenen. Grote gemeenten met een inwonersaantal boven 200.000 mogen maximaal 9 schepenen hebben. Steden en gemeenten die een college willen met minder leden, mogen er zelf voor kiezen hun aantal te verminderen. Er moeten wel altijd zeker twee schepenen blijven. In het college moet er minstens één lid van het andere geslacht zijn.
Hoe werkt het?
Binnen het college is er onder de burgemeester en schepenen een TAAKVERDELING. Zo zijn ze elk bevoegd voor één of meerdere beleidsdomeinen. Veel voorkomendenbevoegdheden zijn: Jeugd, Financiën, Openbare Werken of Ruimtelijke Ordening. Welke en hoeveel bevoegdheden er in totaal zijn, hangt af van gemeente tot gemeente. Deze taakverdeling zorgt ervoor dat niet iedereen alles op de voet moet volgen. De taakverdeling geeft de burgemeester of de schepenen niet meer macht binnen hun eigen BEVOEGDHEDEN, want het college van burgemeester en schepenen neemt alle beslissingen collegiaal, als team.Schrijf je in op onze Debattle nieuwsbrief

Debattle heeft 2 nieuwsbrieven: een Whatsapp en Email nieuwsbrief. Via Whatsapp brengen we je op de hoogte van nieuwe tools, nuttige info of prijzen die te winnen zijn via korte newsflashes. De Email nieuwsbrief is meer uitgebreid, kondigt nieuwe missies aan en brengt jeugdraden in beeld die deelnemen aan Debattle.

Scan deze QR-code en schrijf je in!